Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » รางวัลแห่งเกียรติยศ » นักศึกษา » คว้ารางวัล การประกวดพานธูปเทียนแพ
puangrat.j คว้ารางวัล การประกวดพานธูปเทียนแพ
โพสเมื่อ 2012-01-10 15:23:13  แก้ไขล่าสุด 2012-01-10 15:23:13
 

ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวม 5 คน คว้ารางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดพานธูปเทียนแพ ครั้งที่ 1 (ภาคใต้) ภายใต้ “โครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เอกลักษณ์ไทย”ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่

            1. นางสาวอานีซา สะอิ             สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

            2. นางสาวพัชรี ล่องตี้               สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

            3. นางสาวดารารัตน์ หนูสม        สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

            4. นายเทพชัย แก้วสีสด             สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

            5. นายวิสุทธิ์ สุวรรณวร             สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ อาจารย์นันทวุฒิ วงศ์เมฆ หัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษา

ผู้โพส :    

parichat.k

อยากเห็นรูปผลงานที่ทำค่ะ

โดย : ปาริชาติ  เกตุแก้ว   2012-05-17 16:13:36