Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » ชุมชนนักปฏิบัติ » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา » บริการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์
puangrat.j บริการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ 2012-01-10 15:18:34  แก้ไขล่าสุด 2012-01-10 15:18:34
 

บริการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์

ผู้ขอใช้บริการ      บุคลากร

ลักษณะงาน        ให้บริการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ        งานระบบเครือข่ายและสนับสนุนด้านเทคนิค

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ผู้ใช้บริการยื่นแบบฟอร์มขอลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาโดยผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้างาน (แบบฟอร์ม ทส.๐๓ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในระบบสารสนเทศภายใน )
  2. เสนอผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขออนุมัติ
  3. ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงทะเบียน คอมพิวเตอร์
  4. เก็บเอกสารที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
ผู้โพส :