Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » อบรม/สัมมนา » อบรม/สัมมนา ภายใน » ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษาในระบบสารสนเทศ
nuchjira.m ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษาในระบบสารสนเทศ
โพสเมื่อ 2020-05-08 10:10:03  แก้ไขล่าสุด 2020-05-08 13:15:15
 

 

 

องค์ความรู้เรื่อง ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษาในระบบสารสนเทศ

 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับ:-

 1.  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาคือบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน โดยได้มีการจัดประชุมในการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษาในระบบสารสนเทศ โดย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้งานลูกหนี้ได้ถ่ายทอด ความรู้ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการอบรม คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT)  เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้

2.  รวบรวมความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่ายโดยการจัดทำสรุปรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติเป็นคู่มือการปฏิบัติงานจริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการตรวจสอบ

สถานะหนี้นักศึกษา

 

 

โดย

 

งานบัญชี สำนักงานทรัพย์สินวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้( SCT)

 

 

 

 

ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะหนี้นักศึกษา

 

1.เข้าสู่เว็บไซด์ของวิทยาลัย http://www.sct.ac.th

2. Login เพื่อเข้าสู่ระบบโดยป้อน User Name และ Password

3. ไปที่แถบเมนูหลัก

     3.1 Click ส่วนกลาง

     3.2 Click ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษารายคน

 

4.ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาตามคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูลนักศึกษาดังนี้

·         ท่านสามารถกรอก รหัสประจำตัว,ชื่อ หรือ นามสกุลอย่างใดอย่างหนึ่งในช่องกรอกข้อมูล ระบบจะค้นหานักศึกษาที่มี รหัสชื่อและนามสกุลที่มีข้อมูลบางส่วนตรงกับ KeyWord

·         กรณีต้องการค้นหาตัวหน้าของรหัสประจำตัว ให้กรอกเลขรหัสและตามด้วยเครื่องหมาย *เช่น 49* , 490008*

·         กรณีต้องการค้นหาตัวหลังของรหัสประจำตัว ให้กรอกเครื่องหมาย *และตามด้วยเลขรหัสตัวหลัง เช่น *085 , *0085

·         กรณีต้องการค้นหาเฉพาะชื่อให้กรอกชื่อบางส่วนหรือชื่อเต็มและตามด้วยเครื่องหมาย * เช่น วีร* , พงศ์*

·         กรณีต้องการค้นหาเฉพาะนามสกุล ให้กรอกเครื่องหมาย *และตามด้วยนามสกุลบางส่วนหรือนามสกุลเต็ม เช่น *ศักดิ์ , *วุฒิ

·         กรณีต้องการค้นหาชื่อและนามสกุล ให้กรอกชื่อบางส่วนหรือชื่อเต็ม แล้วเคาะวรรค (Spacebar) และตามด้วยนามสกุลบางส่วนหรือนามสกุลเต็ม เช่น พง ศัก

·         กรณีต้องการค้นหาชื่อเล่น ให้กรอกเครื่องหมาย + และตามด้วยชื่อเล่น เช่น +เดียร์, +ยอด, +เดียร์ ยอด

     4.1 ป้อนรายละเอียดของนักศึกษาในช่องค้นหา

     4.2 เลือกสถานะนักศึกษา

เฉพาะนักศึกษาปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

ทั้งหมด  หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่รวมถึงนักศึกษาที่จบ พ้นสภาพ หรือ ลาออกไปแล้ว

     4.3 Clickค้นหา

5. Click ข้อมูลการเงิน

6. Click สถานะการเงินจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียน

   

    

 

 

 

       
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้โพส :