Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

หน้าหลัก » การประกันคุณภาพ » ประกันคุณภาพการศึกษา(ภายใน) » แนวปฏิบัติทีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา : ด้านกิจกรรมนักศึกษา
khaunta.j แนวปฏิบัติทีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา : ด้านกิจกรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ 2012-05-29 11:19:07  แก้ไขล่าสุด 2012-06-08 11:19:22
 

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 

สำหรับองค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 9 หน่วยงานใดที่ยังติดปัญหาเรื่องการเขียนรายงาน ดิฉันได้แบ่งปัน

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ..

 

ปล.เอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF นะคะ

 

ผู้โพส :