Untitled Document
» หน้าแรก

Knowledge Management - KM

ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
-:- Registrat!on -:-

Directory » หน้าหลัก » งานวิจัย » งานวิจัย ภายใน
งานวิจัย ภายใน
 
ลำดับ ชื่อหัวข้อความรู้ จำนวนผู้ชม สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด ผู้โพส
1 แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ การใช้นวัตกรรมออนไลน์ในการส่งบทความและการบริหารงานวิจัย คู่มือการใช้งานระบบ Th 107 2020-09-06 15:37:26 2020-09-06 15:37:26  
2 KM แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน 136 2020-04-29 14:03:42 2020-04-29 14:03:42  
3 แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการบูรณาการงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุขชุมชน 161 2019-09-13 15:15:50 2019-09-13 15:15:50  
4 การพัฒนาผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ 378 2018-08-04 16:34:55 2018-08-04 16:37:38  
5 ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ หากคิดจะทำงานวิจัย 341 2018-05-31 14:39:10 2018-05-31 14:39:10  
6 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร 515 2017-08-25 16:27:25 2017-08-25 16:27:25  
7 แบ่งปันกันเรียนรู้ จากงานวิจัย การรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 684 2016-07-27 16:20:28 2016-07-27 16:21:34  
8 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น ๒ 634 2016-07-14 13:56:45 2016-07-14 13:56:45  
9 ประเด็นการจัดการความรู้ ที่ได้จากงานวิจัย 968 2015-08-20 12:12:32 2015-08-20 12:12:32